Trip to Kamniška bistricaTrip to Kamniška bistricaTrip to LjubljanaNight shots of KamnikTrip to Kamniška bistricaHiking around KamnikPresentation of countries

About

»Euro« youth exchange

5.12.2007 - 12.12.2007

Namen projekta EURO je bil izobraziti mlade o evru kot skupni valuti večine držav v EU ter o sami EU kot skupnem in povezovalnem členu vseh Evropejcev. Cilja mladinske izmenjave sta bila dva. Prvi je spoznavanje simbolike valute evra, pomena denarja in izbire simbolov na denarju, seznanitev s samim projektom EURO, njegovo zgodovino in državami, ki pri njem sodelujejo. Drugi je neformalno učenje, pri katerem so mladi pridobili praktična znanja s področja videoustvarjanja, interneta in fotografije. Sama aktivnost je bila na izmenjavi razdeljena na dva dela. V prvem so udeleženci predstavili ugotovitve raziskav o evru, ki so jih opravili doma, in se nato udeležili kulturološko-antropološke delavnice na temo evra pod strokovnim mentorstvom. Drugi del aktivnosti je zajemal delo po skupinah: kulturno-antropološka, videodelavnica, fotografska in internetna delavnica, udeleženci pa so med seboj sodelovali, se povezovali ter izmenjavali mnenja in izkušnje. Ena od ključnih aktivnosti je bil izlet v Ljubljano na »terensko delavnico« in v Kamniško Bistrico, pri čemer so bili v ospredju neformalno druženje, medsebojno spoznavanje ter spoznavanje drugih kultur.

Rezultati projekta EURO:
• spletna stran, na kateri so predstavljene vse tematike, ki jih je obdelala kulturno-antropološka delavnica, s fotografijami in kratkim dokumentarnim filmom;
• fotografska razstava, ki je razstavljena v MC Kotlovnica in ŠCRM-ju;
• dokumentarni film, prikazan v MC Kotlovnica in ŠCRM-ju.

Evalvacija je potekala preko pogovorov, kjer so udeleženci izrazili svoja mnenja, želje, potrebe, pohvale in pripombe, pri čemer je končna evalvacija pokazala splošno zadovoljstvo udeležencev. Med izmenjavo je bil MC Kotlovnica odprt, tako da je bil dostop do dogajanja na izmenjavi omogočen vsakomur. Lokala skupnost je bila vključena prek sodelovanja s Šolskim centrom Rudolfa Maistra, prav tako so pri aktivnostih sodelovali z različnimi ponudniki turističnih, nastanitvenih in drugih kapacitet v Kamniku. Pri projektu je sodelovalo pet mladih iz Slovenije ter skupaj 24 mladih iz programskih držav, in sicer Bolgarije, Madžarske, Španije in Litve.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spletne strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

This project is funded by the European Commission. The content of the website is the sole responsibility of the author and in no way represent the views of the European Commission.

Program Mladi v akciji Mladinski center Kotlovnica Kamnik Movit NA Mladina Mladina